ХУДОЖНИК / VISUAL ARTIST

27.12.09

Родена на 29 . 07. 1984 г. в гр . Ямбол
2009 г. завършва ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” – факултет по изобразително изкуство, Педагогика на изобразителното изкуство с направление скулптура - степен Магистър – - при доц. Георги Минчев
- летен семестър на учебната година – студент по програма Еразъм в Лисабонски универсутет , факултет по изящни изкуства, Португалия
2008 г. завършва ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ – факултет по изобразително изкуство , Скулптура - степен Бакалавър при проф. Константин Денев
2003 г. завършва ПГПИ “ Акад. Дечко Узунов”,специалност дизайн, гр. Казанлък

Date of birht : 29 July 1984 in the town Yambol, Bulgaria.
2009 – graduated the St. Cyril аnd Methodius University of Veliko Tarnovo, Faculty of Fine Arts , Master degree, major in Pedagoguе of Art in the class of Reader Georgy Minchev.
- In the last semester – Erasmus student in University of Lisbon, Faculty of Fine Arts, Portugal
2008 – graduated the St. Cyril And Methodius University of Veliko Tarnovo, Faculty of Fine Arts , BA degree, major in Sculpture in the class of Prof. Konstantin Denev
2003 – graduated the Akad. Dеchko Uzunov Secondary Vocational School of Design ,major in design.