ХУДОЖНИК / VISUAL ARTIST

Траяна Панайотова

Групови изложби

2011
- V Национална изложба „Пейзаж”, Видин
- Изложба  Национални награди Алианц за живопис, графика и скулптура, регионална изложба Бургас 
- Изложба от национален конкурс за млади художници, критици и куратори на Международна фондация " Св. Св. Кирил и Меттодий ", галерия Шипка 6, гр. София
- Арт фестивал " Бяло ",зала на ДБХ, гр. Бургас
- Изложба " Жената .....Вечната....", Арт галерия Стойчев, гр. Ямбол
- Изложба  " Млади автори ", зала на ДБХ, гр. Бургас
2010
Коледна изложба, Арт галерия Стойчев, гр. Ямбол
- Изложба " Бяс ", зала " Сирак Скитник ", ГХГ, гр . Сливен
- Изложба " Съвременни автори ", ГХГ „Жорж Папазов“, гр. Ямбол
- Изложба " Малък формат ", галерия " Кирил Кръстев ", гр. Ямбол
- Формат 30/30- девета годишна изложба, галерия " Астри ", гр. София
- V Биенале на малките форми, гр. Плевен
- IV Биенале " Приятели на морето ",ГХГ " Петко Задгорски ", гр. Бургас
- Изложба „ Душата на един извор “, ГХГ „Жорж Папазов“, гр. Ямбол
- " 24 Май "- изложба на Бургаски художници, зала на ДБХ, гр. Бургас
-VI Национална малдежка изложба Колаж, " Мексиканска графика" гр. Пловдив
- Изложба на млади бургаски автори, зала на ДБХ, гр. Бургас
2009
– Национална изложба Скулптура, галерия „ Шипка “ 6 , гр София
– Национална изложба Графика , галерия „Сезони “ , гр. София
– ІІ Биенале на миниатюрата , гр Русе
- Уъркшоп по керамика , гр. Монтемор о Ново , Алентежо, Португалия
2008
– Проект на проф. Богомил Николов “ Митове, легенди, предсказания ” гр. София
– Изложба от студентски пленер на рисунката и акварела – гр. Каварна, изложбени зали “ Рафаел Михайлов “ , В. Търново
– ІV Биенале на малките форми, гр. Плевен
– Изложба от  Първи скулптурен пленер" Вятър - Море"- с. Камен бряг, галерия “ Христо Градечлиев ", гр. Каварна
– Изложба Рисунка и малка пластика, Шипка 6, гр. София
– Национална студентска изложба "Червеното пони", гр. Пловдив
– Изложба на УНИЦЕФ под надслов "Училище без насилие", гр. София
– Национална студентска изложба за рисунка, галерия “ Околийска къща”, гр. Дупница
– V Национална малдежка изложба Колаж , “ Подлез археологически ”, гр. Пловдив
– Изложба от студентски пленер “ Долни Енювец “, изложбени зали “ Рафаел Михайлов “, гр. В. Търново
2007
– Илюстрации към стихосбирката на Емилиана Маркова “ От джоба на ехото“, издателство “ Фабер “ , гр. В. Търново
– XVІІІ Биенале на хумора и сатирата, гр. Габрово
– Изложба от международен студентскиа пленер “ Вятър в мъглата “, гр. В. Търново
2006
- Изложба за стипендията на г - н Ичко Лозев, галерия “ Спектър”, гр. В. Търново


НАГРАДИ
2011
- Награда за скулптура от Национални награди Алианц за живопис, графика и скулптура, регионална изложба Бургас
2010
- Диплом за цялостно представяне в областта на графиката от V Биенале на малките форми, гр. Плевен
- Награда на Община Бургас от IV Биенале " Приятели на морето "
- Трета награда от VI Национална младежка изложба Колаж, гр. Пловдив
2008
- Диплом за цялостно представяне в областта на скулптурта от VІ Биенале на малките форми, гр. Плевен
– Първа награда от V Национална младежка изложба Колаж, гр. Пловдив
– Първа награда от националната студентска изложба за рисунка, гр Дупница
2007
– Награда на факултета по изобразително изкуство при ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ за отличен успех
– Награда на Ректора на ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий “ от годишна студентска изложба
2005
– Награда за скулптура от годишна студентска изложба